A interesting pair of barrel shaped mustard pots

Amsterdam, 1780, Attributed to Jacobus Rensing

more information

A interesting pair of barrel shaped mustard pots

Een paar zilveren mosterdpotten, beide tonvormig, het gladde potje verticaal gegraveerd met pseudo gebogen houten spanen waaromheen vier drievoudige banden, afgesloten door een platte deksel waarop een gestileerd plankje met in het midden een vaasvormig knopje.
Mosterdpotten in de vorm van een (wijn)vat zijn zeer zeldzaam. We kennen een exemplaar gemaakt door Willem Schiff, Nijmegen in 1768-69, een gelijkvormig tonnetje, maar met een iets bollende deksel, bekroond door een krullend bladwerk knopje en staande op vijf bladvormige pootjes (G. Lemmens en J. Bogaers, Nijmeegs zilver, 1400-1900, cat. n° 46, p. 52). Ook komen tabakspotten voor in de vorm van wijnvaten.
Jacobus Rensing werd in 1723 te Zwolle geboren als zoon van de predikant Conradus Christophorus Rensing en Anna Catharina van der Linden. Hij trouwt in 1750 in Amsterdam met Geertruy Hallegraf en betrekt met haar een huis aan de Nieuwe Looierstraat. Rensing wordt in 1750 poorter van de stad Amsterdam, waarbij als zijn beroep winkelier werd opgegeven. In hetzelfde jaar werd hij tot het gilde toegelaten, hetgeen kon worden vastgesteld doordat in de Almanak van 1754 staat vermeld dat hij onder de ‘meesters’ van 1750 word gerekend. Rensing was ook als kashouder actief; handelaren in goud en zilver werden kooplieden genoemd, winkeliers waren kashouders.

Provenance
Private collection, The Netherlands

Amsterdam, 1780, Attributed to Jacobus Rensing

Dimensions
height 9,2 cm.

Related objects